23 selskaper

Andre Tjenester

ReviewsBird

Andre Tjenester

For denne kategorien har laget en liste over selskaper som tilbyr tjenester innen ulike områder. En tjeneste er enkelt nok en transaksjon der de ikke-fysiske varene blir levert av selger til kjøper. Når vi snakker om service generelt, handler det oftest om prosessene og ikke fysiske produkter.

Service har alltid vært en immateriell del av økonomien. Den eksisterer i prinsipp bare når leverandøren leverer den og kunden konsumerer den. Den kan heller ikke transportere eller lagre service noe sted. Tjenesten har som regel fem essensielle funksjoner.Det er ikke et fysisk produkt kunder kan berøre eller håndtere. Tjenesten kan verken transporteres eller produseres. Det er ikke mulig å lagre tjenesten for videre bruk, og når leverandøren yter tjenesten, forsvinner den irreversibelt. Det er heller ingen avstand mellom produksjon og forbruk av tjenester. Leverandøren yter tjenesten på bruk tidspunktet som avtalt. Hver enkelt service utføring er unik, selv om flere kunde krever samme service. Det er også slik at enkelte typer tjenester må både forbrukeren og tjenesteleverandøren delta i. For eksempel må den ha tilstedeværelse av kunden og frisøren under en hårklipp. Det må også sies at i tillegg til den grunnleggende forskjellen har vi andre faktorer som kan bidra til å skille mellom varer og tjenester.

Eierskap

Når kunden etterspør en tjeneste, betyr det naturligvis ikke at eiendommen overføres til sluttkunden. Om du for eksempel kjøper en flybillett, vil du motta reisetjenesten og den naturligvis avsluttes når du ankommer den endelige destinasjonen. Flyet og alle ansatte som jobber på den er ikke dine. Det er ikke det samme som egenskapene til varene du kjøper. For eksempel som når du kjøper en bil, kjøretøyet er nå ditt og du kan bruke den når du vil.

Kundeinvolvering

Det krever mer kundedeltakelse i tjenesten enn i produktet, for hvis det ikke er kundeinvolvering, kan ikke tjenesten ytes. Det kan være vanskeligere å vurdere kvaliteten på tjenestene ettersom kvaliteten varierer fra gang til gang avhengig av hvem leverer tjenesten og under hva slags situasjon. Hvis vi tenker på kvaliteten av en spesiell produkte sammenlignet med tjenester, det er stor forskjell da samme produkter blir produsert likt og har som regel identisk kvalitet. Samme tjenester betyr ikke identisk kvalitet. Tjenester krever ofte mye manuelt arbeid, så kvaliteten kan variere hver gang. Det avhenger også av følelsen og forventningen til hver enkelte kunde. For eksempel er du fornøyd med frisørens hårklipp, men det betyr ikke at du får samme resultat hos en annen frisørsalong for samme klipp.