0 selskaper

Foto & Print

...

  Foto & Print

  Det er en rekke firmaer som er der for å inspirere deg til å designe vakre fotobøker og andre gaver, hvor du kan bruke dine egne bilder for å gi produktet et personlig preg. For eksempel kan lerret og materialer brukes til nettopp det, men du kan også finne malerier av kompetente malere. Kanskje du også er kreativ, men har ikke tid til å lage maleriet du vil male? Og hva om det ikke blir som du hadde planlagt? Da kan du i stedet få printet et lerret med et fint bilde som passer ditt interiør eller et minne fra forrige ferietur.

  Et forbrukermarked er systemet som lar folk kjøpe produkter, varer og tjenester. Forstå definisjonen av et forbrukermarked, lær om det største markedet i verden, og se et illustrerende eksempel på hvordan et forbrukermarked fungerer.

  Hva er et forbrukermarked?

  Hver gang du kjøper et produkt eller en tjeneste, deltar du i forbrukermarkedet. Enten du henter dagligvarer for en uke eller betaler for å få vasket bilen, er du en del av dette større systemet. Et forbrukermarked er selve systemet som lar oss kjøpe produkter, varer og tjenester. Disse elementene kan brukes til personlig bruk eller deles med andre. I et forbrukermarked tar du dine egne beslutninger om hvordan du vil bruke penger og bruke produktene du kjøper. Jo flere som går ut og aktivt kjøper produkter, jo mer aktivt er forbrukermarkedet.

  Forbrukermarkedet i USA består av omtrent 300 millioner forbrukere. USA har det største forbrukermarkedet i verden. Forbrukere bruker mer penger i USA enn i noe annet land. Fordi dette markedet er så stort, er det nyttig å dele det inn i mer håndterbare segmenter. Innenfor forbrukermarkedet er det undergrupper som kan identifiseres basert på demografi og andre grupperinger. Noen av disse undergruppene inkluderer alder, kjønn, interesser, inntektsnivå og geografisk plassering. Forbrukermarkedet er paraplyen som dekker alle segmentene som kan skapes i det enorme markedet.

  I et forbrukermarked spiller markedsføring en avgjørende rolle for å informere folk om kjøpsmulighetene som finnes. Fordi forbrukere er bemyndiget og kan ta sine egne kjøpsbeslutninger, har de også flere valg å ta. Som et resultat blir det viktigere for bedrifter å utdanne potensielle kunder om produktene deres og oppmuntre dem til å kjøpe produktene deres. Dette oppmuntrer til et mer mangfoldig og levende frimarkedssystem som gir mulighet for mer variasjon og muligheter.


  Foto & Print

  Etter å ha diskutert tidligere at forbrukermarkedet består av forbrukere og kjøpere og disse menneskene har forskjellig bakgrunn og de har forskjellige valg og preferanser. Markedsførere lager ulike segmenter av markedet basert på deres smak og valg. Disse segmentene er med andre ord kjennetegnene på forbrukermarkedet. Noen av disse egenskapene er gitt nedenfor med eksempler;

  Demografiske forbrukermarkeder Med

  Demografiske kjennetegn menes forbrukernes alder, inntekt, sosiale og økonomiske bakgrunn, kjønn, familiestørrelse, etnisitet, religion, kultur, utdanningsnivå, type jobb, sosial klasse og nasjonalitet. Markedsførere samler inn all slik informasjon gjennom en undersøkelse, telefonintervjuer og fra det lokale myndighetskontoret der slik informasjon er lett tilgjengelig. Ikke bare samler de inn data, men de studerer også hver del i detalj. Da lager de også forskjellige sortimenter som; alder vil være 18 til 25, 33 til 45, 55 til 65 eller +65. Inntekten deres vil falle mellom 15 000 til 25 000 Rs, eller +50 000, som forteller oss deres sosiale klasse. Hensikten med å samle inn godt detaljert informasjon er å målrette nettopp disse segmentene av markedet. For eksempel vil telefonsamtaler og SMS-pakker interessere det unge markedet, som faller fra 18 til 25 år.

  Psykografiske forbrukermarkeder

  Psykografiske egenskaper betyr forbrukernes verdier, interesser, meninger, holdninger og aktiviteter. De forteller oss den psykologiske naturen til en person i forhold til hans tankesett, og det er veldig viktig å vite disse tingene fordi du setter dine markedsføringsstrategier basert på deres synspunkter.

  For eksempel målforbrukermarkedet for foreldreblader som vil være mødre som føder babyer. De er interessert i å lære om foreldreskap. Bedrifter gjennomfører fokusgrupper og dybdeintervjuer med forbrukere i deres målmarked. Moderatoren starter diskusjonen med et åpent emne, og ber deretter deltakeren dele sine synspunkter på det aktuelle. Dette er hvordan selskaper finner ut den indre psykologiske naturen til målmarkedet.

  Behavioral forbrukermarkeder

  Behavioralistiske egenskaper krever mye markedsundersøkelser for å finne ut nivået på forbrukerprodukt og merkelojalitet. Hvordan folk reagerer på spesifikke tilbud; når selskapet tilbyr dem visse fordeler og pakker. Antall ganger folk besøker markedet, butikkene eller kjøpesenteret for det samme produktet. Det forteller oss folks lojalitet til produktet og merket.

  Etter å ha funnet ut lojaliteten til forbrukermarkedet deres. Annonsører og markedsførere kategoriserer markedet i lette, mellomstore og tunge brukere. Deretter målretter de hver nisje og sjekker hvordan folk reagerer. Det viktigste er at de ønsker å vite og forvente gjentatte oppførsel fra forbrukere.

  Geografiske forbrukermarkeder

  Geografiske kjennetegn betyr hvor forbrukerne er og hvor de er. Det inkluderer befolkningstetthet, markedsstørrelse, region, landlige områder, byer og markedsklima fordi det er veldig viktig å vite markedsstørrelse, tetthet og plassering før du hopper inn i det. For eksempel kan en liten selger ikke overleve i et stort konkurranseutsatt marked; han burde se etter markedet som store selskaper ikke har noen interesse i. Der ville han ha en mulighet til å utmerke seg. I kalde områder kan du ikke selge sommerklær fordi folk ikke vil kjøpe det. Poenget med saken er at mennesker som bor i ulike deler av verden har ulike behov, krav, smak og interesser. Bedrifter må følge lokale normer i samfunnet for å like og overleve.

  Vi har laget en oversikt over alle bedrifter som skriver ut bilder eller bilder på lerret. Les anmeldelser, meninger, erfaringer og klager fra andre kunder og bruk dem til å velge det beste selskapet. På denne måten kan du være sikker på at sluttresultatet blir akkurat det du ønsker. Var det det du ville til slutt? Eller hadde du noen klager? Fortell oss og hjelp andre ved å informere deg om hvilket selskap du skal besøke eller unngå.