1 selskaper

Leasing

ReviewsBird

Leasing

Leasing eller billeasing tilbys ofte av forhandlere som et alternativ til å kjøpe kjøretøy, men er mye brukt av selskaper som en metode for å anskaffe (eller bruke) kjøretøy for virksomheten, uten det normalt nødvendige kontantutlegget. Hovedforskjellen i en leasingkontrakt er at etter primærperioden (vanligvis 2, 3 eller 4 år) må kjøretøyet enten returneres til leasingselskapet eller kjøpes for restverdien.

Leasing av bil ble tidligere oppfattet som næringsvirksomhet – slik er det ikke lenger! I dag er leasing til privat bruk (eller privatleasing) blitt nesten like vanlig som firmaleasing. Flere og flere selskaper tilbyr i dag leasingavtaler som inkluderer alt: reparasjoner, vedlikehold, forsikring og bompenger/trafikkforsikringsavgifter. Det eneste du må betale for er drivstoffet og resten er inkludert i månedsprisen. Leasing av bil er et alternativ til å kjøpe en egen bil. Du låner i utgangspunktet en bil for en avtalt periode i stedet for å kjøpe den direkte. Noen ganger kan du ha muligheten til å kjøpe kjøretøyet etter at leasingavtalen utløper. Hvis du vurderer å lease en bil, er det viktig å forstå hvordan det fungerer, samt fordeler og ulemper.

Hva er leasing?

En leiekontrakt er en kontrakt der en part overfører bruken av noe (en pakke med tomt, bygning, tjeneste eller annet objekt) til en annen part for en spesifisert periode mot betaling av penger, typisk på periodisk basis. I en billease er gjenstanden som transporteres selve kjøretøyet. Forskjellen på leasing og finansiering er at med finansiering kjøper du bilen for å eie, og med en leasingavtale eier du vanligvis ikke kjøretøyet. Med mindre kontrakten din har mulighet til å kjøpe bilen ved slutten av kontraktsperioden, må du returnere den til utleier.