0 selskaper

Helseforsikring

...

  Helseforsikring

  Det er flere forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikring. Men hvilken bør du velge? De tilbyr alle forskjellige fordeler, og den ene høres enda mer overbevisende ut enn den andre. Den lille skriften er ofte for fin, og premiene er også veldig forskjellige.

  Verden vi lever i er full av usikkerhet og risiko. Enkeltpersoner, familier, bedrifter, eiendommer og eiendeler er utsatt for ulike typer og nivåer av risiko. Disse inkluderer risikoen for tap av liv, helse, eiendeler, eiendom osv. Selv om det ikke alltid er mulig å forhindre at uønskede hendelser oppstår, har finansverdenen utviklet produkter som beskytter enkeltpersoner og bedrifter mot slike tap ved å kompensere dem med økonomiske ressurser . Forsikring er et finansielt produkt som reduserer eller eliminerer kostnadene ved tap eller virkningen av tap forårsaket av ulike typer risiko.

  Bortsett fra å beskytte enkeltpersoner og selskaper fra mange typer potensielle risikoer, bidrar forsikringssektoren betydelig til den generelle økonomiske veksten i nasjonen ved å gi stabilitet til virksomhetens funksjon og generere langsiktige økonomiske ressurser til industrielle prosjekter. Blant annet oppmuntrer forsikringssektoren også til fordelene ved sparing blant enkeltpersoner og genererer sysselsetting for millioner, spesielt i et land som India hvor sparing og sysselsetting er viktig.

  La oss forstå i detalj hvordan og hvorfor forsikring som sektor er nøkkelen til utviklingen av enhver økonomi. Gir sikkerhet og sikkerhet til enkeltpersoner og bedrifter: Forsikring gir økonomisk støtte og reduserer usikkerheten som enkeltpersoner og bedrifter står overfor på hvert trinn i deres livssyklus. Det gir en ideell risikoreduksjonsmekanisme mot hendelser som potensielt kan forårsake økonomisk nød for enkeltpersoner og bedrifter. ). For eksempel, med medisinsk inflasjon som vokser med omtrent 15 % i året, koster selv enkle medisinske prosedyrer nok til å forstyrre en families veloverveide budsjett, men helseforsikring vil sikre økonomisk trygghet for familien. Ved næringsforsikring ytes økonomisk erstatning mot økonomisk tap som følge av brann, tyveri, ulykker i forbindelse med maritim virksomhet, andre ulykker mv.

  Genererer langsiktige økonomiske ressurser: Forsikringssektoren genererer midler i form av premier fra millioner av forsikringstakere. På grunn av den langsiktige karakteren til disse midlene, investeres de i å bygge langsiktige infrastrukturressurser (som veier, havner, kraftverk, demninger osv.) som er avgjørende for nasjonsbygging. Sysselsettingsmulighetene økes av store investeringer som fører til kapitaldannelse i økonomien.


  Helseforsikring

  Derfor har vi laget en oversikt over alle selskapene som tilbyr helseforsikring. Vi har også skapt rom for medkunder til å skrive en anmeldelse. Har du noen erfaringer, meninger eller klager du vil dele? Legg gjerne igjen din egen anmeldelse. Men ofte viker vi unna å kjøpe forsikring og tenker, hvorfor skal jeg kjøpe en livs- eller helseforsikring når jeg er en ung og frisk person? Eller hvorfor trenger jeg forsikring for bilen min, jeg har gode kjøreferdigheter?

  I motsetning til hva mange tror, uansett hvor friske vi er, hvor gode vi er økonomisk eller hvor gode sjåfører vi er, trenger vi alle forsikring. Dette er rett og slett fordi forsikringen fungerer som et sikkerhetsnett som økonomisk beskytter deg og din familie når sjetongene er nede. Her skal vi snakke om forsikring og hva det betyr. Finn ut hva som er de viktigste forsikringsformene og hvorfor det er viktig for deg.

  Hva er forsikring?

  Konseptet med forsikring er veldig enkelt å forstå. Du betaler en månedlig eller årlig avgift til forsikringsselskapet for å forsikre ditt liv, helse, kjøretøy, eiendom osv. i en viss periode. Til gjengjeld betaler forsikringsselskapet de økonomiske skadene ved skade på den forsikrede eller gjenstanden.

  Du overfører altså risikoen for et økonomisk tap du kan oppleve på grunn av livsusikkerhet til et forsikringsselskap for en liten avgift. For eksempel hvis du møter en bilulykke og må legges inn på sykehus. Helseforsikringen din dekker medisinske utgifter ved sykehusinnleggelse. Og bilforsikringen din betaler for skadene på bilen din. I mellomtiden, hvis du dør under ulykken, vil familien din motta et engangsbeløp for tidsforsikringen din. Fra kunst til kjæledyr, forsikring er tilgjengelig for en rekke ting, og man bør benytte seg av forsikring i henhold til deres behov og prioriteringer. Men det er 3 typer forsikring som er viktigst.

  Livsforsikring

  Livsforsikring beskytter familien din økonomisk hvis du dør en tidlig død. Slik fungerer det. Du betaler en vanlig premie til forsikringsselskapet i et visst antall år. Til gjengjeld utbetaler forsikringsselskapet en forsikringssum til familien din dersom du dør i løpet av forsikringen.

  Det finnes ulike typer livsforsikringer og i noen av dem vil du få et engangsbeløp dersom du lever gjennom forsikringsperioden. For eksempel gir tidsforsikring høyere dekning for et lavere premiebeløp sammenlignet med andre livsforsikringer. Det vil imidlertid ikke bli utbetalt penger til forsikringstaker dersom han overlever terminen. I mellomtiden får forsikringstakeren til forsikring som legat eller tilbakebetaling et engangsbeløp etter forsikringstidens slutt. For slike forsikringer er premiebeløp mye høyere i forhold til dekningen sammenlignet med tidsforsikring.

  Helseforsikring

  Denne typen forsikring er en måte å sikre at du og din familie kan få den beste medisinske behandlingen uten å måtte bekymre deg for kostnadene. I en helseforsikring bæres utgifter til medisinsk behandling av forsikrede av forsikringsselskapet. Mot ordinær premie betalt av deg betaler forsikringsselskapet alle utgifter i forbindelse med en sykdom som forsikrede trenger behandling for. Dette inkluderer sykehusinnleggelse, barnehage, post- og prehospitalisering etc. Og med det kontantløse anlegget gjøres regningen din opp direkte mellom selskapet og sykehuset

  Ansvarsforsikring

  Slik forsikring brukes til å forsikre eiendommer, biler, selskaper osv. Når kjøp av en ansvarsforsikring - som bilforsikring, boligforsikring, bedriftsforsikring, ved skade på den forsikrede gjenstanden eller eiendom i løpet av forsikringen, vil forsikringsselskapet erstatte eieren av forsikringstakeren økonomisk. Nå som du kjenner den viktige typen forsikring, la oss snakke om hvorfor du trenger forsikring.

  Grunner til at alle bør tegne forsikring

  Som nevnt innledningsvis, synes de fleste at forsikring er en unødvendig utgift. Årsaken er at vi føler oss trygge på vår fremtid og vår evne til å takle usynlige omstendigheter. Men det er en enorm forskjell mellom vår oppfattede evne og virkeligheten. For eksempel kan noen år med sparing forsvinne ved en medisinsk nødsituasjon. Dette er bare ett eksempel.