1 selskaper

Helseforsikring

ReviewsBird

Helseforsikring

Det er flere forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikring. Men hvilken bør du velge? De tilbyr alle forskjellige fordeler, og den ene høres enda mer overbevisende ut enn den andre. Den lille skriften er ofte for fin, og premiene er også veldig forskjellige.

Verden vi lever i er full av usikkerhet og risiko. Enkeltpersoner, familier, bedrifter, eiendommer og eiendeler er utsatt for ulike typer og nivåer av risiko. Disse inkluderer risikoen for tap av liv, helse, eiendeler, eiendom osv. Selv om det ikke alltid er mulig å forhindre at uønskede hendelser oppstår, har finansverdenen utviklet produkter som beskytter enkeltpersoner og bedrifter mot slike tap ved å kompensere dem med økonomiske ressurser . Forsikring er et finansielt produkt som reduserer eller eliminerer kostnadene ved tap eller virkningen av tap forårsaket av ulike typer risiko.

Bortsett fra å beskytte enkeltpersoner og selskaper fra mange typer potensielle risikoer, bidrar forsikringssektoren betydelig til den generelle økonomiske veksten i nasjonen ved å gi stabilitet til virksomhetens funksjon og generere langsiktige økonomiske ressurser til industrielle prosjekter. Blant annet oppmuntrer forsikringssektoren også til fordelene ved sparing blant enkeltpersoner og genererer sysselsetting for millioner, spesielt i et land som India hvor sparing og sysselsetting er viktig.

La oss forstå i detalj hvordan og hvorfor forsikring som sektor er nøkkelen til utviklingen av enhver økonomi. Gir sikkerhet og sikkerhet til enkeltpersoner og bedrifter: Forsikring gir økonomisk støtte og reduserer usikkerheten som enkeltpersoner og bedrifter står overfor på hvert trinn i deres livssyklus. Det gir en ideell risikoreduksjonsmekanisme mot hendelser som potensielt kan forårsake økonomisk nød for enkeltpersoner og bedrifter. ). For eksempel, med medisinsk inflasjon som vokser med omtrent 15 % i året, koster selv enkle medisinske prosedyrer nok til å forstyrre en families veloverveide budsjett, men helseforsikring vil sikre økonomisk trygghet for familien. Ved næringsforsikring ytes økonomisk erstatning mot økonomisk tap som følge av brann, tyveri, ulykker i forbindelse med maritim virksomhet, andre ulykker mv.

Genererer langsiktige økonomiske ressurser: Forsikringssektoren genererer midler i form av premier fra millioner av forsikringstakere. På grunn av den langsiktige karakteren til disse midlene, investeres de i å bygge langsiktige infrastrukturressurser (som veier, havner, kraftverk, demninger osv.) som er avgjørende for nasjonsbygging. Sysselsettingsmulighetene økes av store investeringer som fører til kapitaldannelse i økonomien.