2 selskaper

Gass

ReviewsBird

Gass

Energigasser er en vesentlig del av energiindustrien og brukes til en rekke forskjellige formål. Bllant annet brukes det til matlaging og oppvarming. Dette skjer for eksempel gjennom fjernvarme eller gass til grill. Når du skal velge en energikilde for ditt spesifikke formål, kan du finne ut hvilken type som passer best for deg, og fremfor alt at du finner ut hvilken leverandør som best dekker dine behov.

Energi er generelt anerkjent som en grunnleggende menneskerettighet, men et flertall av fordrevne mangler fortsatt tilstrekkelig tilgang til ren, bærekraftig, pålitelig, tilstrekkelig og rimelig energi. Utrolig nok brenner rundt 85 prosent av flyktningene i leire med biomasse som ved til matlaging, og rundt 97 prosent har begrenset eller ingen tilgang til elektrisitet (Lahn og Grafham 2015). Effektene av begrenset tilgang til energi kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten til fordrevne personer. Mangel på energi til matlaging, som ofte er utilstrekkelig behandlet i alle faser av humanitær innsats, kan føre til beskyttelse og helserisiko.

I flyktningleirmiljøer påvirker mangelen på belysning og tilknytning flyktningenes sikkerhet og begrenser deres muligheter for sosialisering, læring og selvtillit. I situasjoner der ved er hovedkilden til brensel, er konkurranse om minkende naturressurser ofte en utløsende faktor for spenninger mellom flyktninger og vertssamfunn. Mangel på tilgang til rene matlagingsressurser har også negative konsekvenser for lokale økosystemer: For eksempel kan miljøforringelse fra trefelling til ved være langvarig, kostbar og vanskelig å reversere. I tillegg er de økonomiske og miljømessige kostnadene høye, der energibehovet til lokalsamfunn og støtteanlegg blir dekket, som ofte er tilfellet, ved å bruke ineffektive enheter med dårlig overvåking av energiforbruk og ingen insentiver for energieffektivitet eller bytte til fornybar energi (Verden Bank 2017).