1 selskaper

Fornybar energi

ReviewsBird

Fornybar energi

Fornybare energikilder som sol, vind og vannkraft er en viktig del av energibransjen og gir et betydelig bidrag til et mer miljøvennlig Norge. Naturgass, olje og kull er energikilder som har vært mye brukt tidligere, men som nå brukes mindre og mindre. Grønn energi har blitt et svært populært alternativ og mange velger å bytte energikilde for å bidra i kampen for miljøet, til tross for at fornybare energikilder ofte er litt dyrere. Men hva annet bør du tenke på når du velger energikilde? Vil økningen i mine månedlige utgifter kompensere for miljøet på sikt?

Har du hørt snakk om "Global Warming" og "Climate Change?". Disse er blant de aktuelle temaer vært en del av nyhetene i det siste. Årsaken er at mange forskere tror at jorden vår gradvis varmes opp, og noen mener at menneskelige aktiviteter er en av årsakene. Denne oppvarmingen antas å skje fordi vi brenner fossilt brensel som olje, bensin, kull og naturgass. Ved forbrenning frigjør disse drivstoffene flere gasser, inkludert en god del karbondioksid (CO2). Vi kaller disse gassene "drivhusgasser" fordi de fungerer som et teppe rundt jorden som fanger varmen fra solen. Uten dette teppet av klimagasser ville mer av solvarmen flykte ut i verdensrommet og ikke forårsake global oppvarming.

Drivhusgasser

Det høres kanskje ut som et morsomt navn, spesielt siden konseptet egentlig ikke har noe med drivhus eller gass å gjøre! Navnet relaterer seg imidlertid til de varme glasshusene hvor vi dyrker planter. Disse bygningene kalles drivhus fordi de er fylt med grønne planter. Drivhusgasser er gasser som blant annet kan føre til økt temperatur på kloden.